Yapılar gerek ilk proje aşamalarında gerekse zaman içindeki kullanım safhalarında ve gelişen değişen teknolojilerle günümüz şartlarını sağlayacak dayanıma sahip olmayabilir.  Bu durumda ilk akla gelen çözüm yapının yıkılması diye düşünülebilir. Ancak bu gerek yapının maddi ve manevi değeri gerekse değişen hukuki süreçler dikkate alındığında pek sağlıklı bir çözüm de olmayabilir.

Her yapı güçlendirilebilir. Bu noktada gerekli olan şey yapının önce mevcut dayanımını belirlemek ve gerekli noksanlıkları tespit edip buna uygun çözümler bulmaktır.

Gelişen yapı teknolojileri ile artık her sorun için farklı çözümler üretilebilmektedir. Bazen klasik çözümler olarak anılan beton, demir takviyesi bazen ise yapı kimyasalları ve gelişen kimyasal ürünlerle yapılarınız beklenen ve hedeflenen dayanıma ulaşabilir.