Yaşadığınız binanız gerçekten yeterince sağlam mı? Deprem başta olmak üzere dış etkenlere karşı yeterli dayanıma sahip mi?

Bu tip soruların cevabı için yapınızın DİPU Kentsel Dönüşüm firması tarafından binanızdan numune alarak test edilmesi ve raporlanması yeterlidir. Bu sayede binanızın ne kadar sağlam olduğunu yada eksikliklerini görebilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.dipukentseldonusum.com sitemisi ziyaret edin.

DİPU Kentsel Dönüşüm