Statik ve deprem yaklaşımlarımız her geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Bu sebepten bu değişim ve gelişime ayak uydurmak ve doğru çözümler bulmak gereklidir. İnşaat Yüksek Mühendisi Özcan ÖZ ve İnşaat Mühendisi Mustafa ÖZ ve ekibiyle farklı programlar yardımıyla yapılarınızın doğru ve güvenilir tasarımının yapılması ve doğru analiz edilmesi gereklidir.

Bu sayede geleceğe güvenle taşıyacak yapılarda hayatımızı sürdürebiliriz.

DİPU Proje Müsavirlik